POMŮŽEME VÁM POPSAT ZMĚNU, KTERÉ JSTE DOSÁHLI

Chybí vám potřebné argumenty?

Donoři, zástupci vaší cílové skupiny, ale i vaši kolegové potřebují vědět, že aktivity, které realizujete, přinášejí žádoucí efekty. Vědomí o smysluplnosti práce vaší organizace posílí vnitřní motivaci týmu a povede i k vyšší kvalitě poskytovaných služeb. Srozumitelně zachycené a popsané úspěchy můžou být jazýčkem na vahách, zda vaše organizace získá další financování.

Víte, jak je najít? 

Takové argumenty hledá evaluace, proces, který by měl být součástí každého programového nebo projektového cyklu. Ale není. Obvykle na ni nezbývá čas, prostředky, nebo se dělá z povinnosti. A hlavně se moc neví, jak na to. Není tojednoduchá disciplína a získat podložené argumenty vyžaduje nezávislou analýzu, obvykle podloženou terénním šetřením, chce to čas, lidi a specifické know-how. A bez toho kvalitní argumenty prostě chybí.

EDREO najde klíč k vašim argumentům.

My vám je pomůžeme najít. Popíšeme, čeho váš projekt, program nebo aktivity posledních let dosáhly. Nezávislý pohled, podložená fakta a odpovědi na otázky zajistí přesvědčivé argumenty a pomůžou dělat vašim lidem práci efektivněji. To přesvědčí i donory, že si právě váš projekt zaslouží být dál financován. Evaluace je příběh o změně, které jste svým projektem nebo programem dosáhli. A my vám ten příběh pomůžeme najít a popsat.

Evaluace je příběh o změně, které jste svým projektem nebo programem dosáhli. EDREO vám pomůže tento příběh najít.

EDREO nabízí poradenské služby v oblasti evaluací, veřejných politik a regionálního rozvoje. Tým má bohaté zkušenosti z českého i mezinárodního prostředí, našimi klienty byla ministerstva, krajské úřady, university, neziskové organizace i Evropská komise. Věnujeme se různým tématům, nejraději rozvoji regionů, vzdělávání, sociálním službám či regionální politice. Zpracováváme evaluace, analýzy, připravujeme koncepce a strategie, máme zkušenosti i s akčními plány i dalšími implementačními dokumenty. Známe prostředí veřejné správy, firem, nezisku i akademického sektoru. Snažíme se, aby tyto různé světy spolu mluvily a našly styčné plochy pro obohacující spolupráci. Do každé zakázky, pro kterou se rozhodneme, se snažíme vnášet invenci, entusiasmus a erudici.

Náš tým

Jádrem týmu EDREO jsme my dvě, Marie a Lucie, spolupráce nám klape už více než 12 let. Pro jednotlivé zakázky vytváříme expertní týmy, v závislosti na konkrétním tématu i potřebách klienta.

Lucie Jungwiertová,  evaluátorka a analytička, která ve své praxi ráda sbírá a dál šíří inspiraci. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a Univerzitu Lumière v Lyonu. Zabývá se přípravou strategií, koncepcí a evaluacemi projektů i programů. Fascinuje ji, když aktivní jednotlivec s nápady dokáže proměnit atmosféru a směřování v obci, regionu či ve své organizaci, a hledá cesty, jak dobrou praxi aplikovat i jinde. 

Marie Feřtrová, analytička a evaluátorka s mimořádně vyvinutým smyslem pro detail. Její alma mater je Přírodovědecká fakulta UK, kde propadla kouzlu geografického způsobu myšlení. Dlouhodobě se věnuje hodnocení programů a projektů podpořených z EU fondů i národních zdrojů a přípravě koncepčních dokumentů. Těší ji, když může klientům zprostředkovat nejnovější trendy  v dynamicky se vyvíjejícím oboru regionálního rozvoje. Ráda propojuje odlišné světy akademiků, nezisku, veřejného sektoru a konzultantské branže.

     Klienti obvykle na naší práci oceňují:

 • důraz na nekompromisní vysokou odbornou kvalitu poskytovaných služeb a zpracovaných výstupů
 • zkušenosti z českých i mezinárodních projektů v oblasti regionálního rozvoje, veřejných politik národních i evropských, jejich koncepcí a hodnocení projektů či veřejných intervencí
 • schopnost vytvořit multidisciplinární tým, který poskládá potřebné tematické odbornosti, specificky zaměřené právě pro to, co klienty zajímá
 • zkušenosti s mnoha přístupy a metodami sociálního výzkumu a schopnost adekvátně je nakombinovat podle potřeb a možností klienta
 • vysoké nasazení členů týmu, hluboký zájem o téma a komplexní přístup k problematice
 • schopnost zpracovávat výstupy a realizovat terénní šetření v anglickém jazyce
 • zodpovědnost - zodpovědný přístup k práci, plnění dohodnutých termínů
 • důraz na princip „knowledge brokering“ - propojujeme informace, metody výzkumu, způsoby práce a potřeby mezi akademickou a veřejnou sférou - známe obě prostředí a umíme jim charakter výstupů přizpůsobit
 Právě se věnujeme

Evaluacím pro neziskový sektor, např.:

 • projekt Mediální vzdělávání pro Small Grants Program pro JSNŠ (Člověk v tísni)
 • rozvojové projekty organizací Dementia zaměřené na pomoc neformálně pečujícím o osoby s demencí
 • ideace evaluačního designu projektu na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro neziskovou organizaci Etincelle, evaluaci nyní rozbíháme

Mezinárodním evaluacím pro EK, DG Regio:

 • Evaluation of investments in Research and Technological Development (RTD) infrastructures and activities supported by the European Regional Development Funds (ERDF) in the period 2007-2013
 • The Use of Technical Assistance for Administrative Capacity Building During the 2014-2020 Period
Nedávno jsme dokončili

Úspěšně jsme dokončili zakázky pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V roce 2019 jsme zpracovali vyhodnocení dvou programů zahraniční rozvojové spolupráce ČR:

 • Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí za léta 2016 - 2018 (studie ke stažení zde)
 • Podpora trojstranných projektů českých subjektů za léta 2016 - 2018 (studie ke stažení zde)

 V roce 2018 jsme pro MZV zpracovali evaluaci Programu vládních rozvojových stipendií za léta 2013 - 2017 zde).

 Z výsledků máme opravdu radost, Ministerstvo zahraničních věcí s našimi zjištěními a doporučeními skutečně pracuje a zrcadlí je při aktualizaci programů!

Těšíme se, že mezi našimi klienty budete i vy!

Kontakty
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Tel.: +420 723 109 483
E-mail: marie.fertrova@edreo.cz
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.
E-mail: lucie.jungwiertova@edreo.cz 
Tel.: +420 606 550 218

Spisová značka: C 281491 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: U Tenisu 352/4, Košíře, 150 00 Praha 5

IČ: 06397794

DIČ: CZ06397794

Web: www.edreo.cz

Bankovní údaje: Fio banka

Majitel účtu: Edreo s.r.o.

Číslo účtu: 2901284660/2010