EDREO s.r.o. je poradenská společnost, jejímž hlavním zájmem jsou poradenské a výzkumné služby v oblasti regionálního rozvoje, veřejných politik a jejich evaluací. Zaměřuje se na projekty s nadnárodním přesahem. Marie Feřtrová a Lucie Jungwiertová, partnerky společnosti, spolu v týmech českých i zahraničních konsorcií pracují již více než deset let. V případě českých projektů se jednalo zejména o koncepční či evaluační projekty primárně pro české veřejné instituce v oblasti veřejných politik (primárně politik EU), v případě zahraničních konsorcií pak o řadu analytických či evaluačních projektů, jejichž zadavatelem byla převážně některá z DG Evropské komise či jiné instituce Evropské unie.

Klienti obvykle na naší práci oceňují:

  • důraz na nekompromisní vysokou odbornou kvalitu poskytovaných služeb a zpracovaných výstupů
  • zkušenosti z českých i mezinárodních projektů v oblasti regionálního rozvoje, veřejných politik národních i evropských, jejich koncepcí a hodnocení projektů či veřejných intervencí
  • schopnost vytvořit multidisciplinární tým, který poskládá potřebné tematické odbornosti, specificky zaměřené právě pro to, co klienty zajímá
  • zkušenosti s mnoha přístupy a metodami sociálního výzkumu a schopnost adekvátně je nakombinovat podle potřeb a možností klienta
  • vysoké nasazení členů týmu, se kterým pracujeme, hluboký zájem o téma a komplexní přístup k problematice
  • schopnost zpracovávat výstupy a realizovat terénní šetření v anglickém jazyce 
  • důraz na princip „knowledge brokering“ - snažíme se propojovat informace, metody výzkumu, způsoby práce a potřeby mezi akademickou a veřejnou sférou - známe obě prostředí a umíme jim naše výstupy přizpůsobit

Náš tým

Spolupracujeme s řadou externích expertů podle zaměření projektu a potřeb klienta.

RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.

Marie Feřtrová má 12 let zkušeností v oblasti realizace projektů ve sféře regionálního rozvoje a kohezní politiky EU. Věnuje se převážně mezinárodním projektům, jejichž zadavatelem je nejčastěji Evropská komise, analyzuje a vyhodnocuje různorodé aspekty rozvojových politik a programů a poskytuje tak cenné informace pro mezinárodní srovnání i zlepšení jejich fungování. Působila rovněž v řadě národních evaluačních týmů.

Získala titul Ph.D. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Absolvovala několik studijních a výzkumných stipendijních pobytů v zahraničí, mimo jiné i na respektovaném European Policies Research Centre při University of Strathclyde v Glasgow. Šest let působila na pozici vědeckého pracovníka na Přírodovědecké fakultě UK, spoluřešila řadu projektů základního i aplikovaného výzkumu v oblasti geografie a regionálního rozvoje, podílela se na vysokoškolské výuce, a i nadále externě spolupracuje s členy katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Svůj akademický background efektivně kombinuje se zkušenostmi z konzultantské činnosti zejména pro veřejný sektor, těší ji, když může klientům zprostředkovat nejnovější poznatky, trendy či metody v dynamicky se vyvíjejícím oboru, za který je regionální rozvoj třeba nepochybně považovat. Ráda propojuje tyto „tři světy“, tedy akademický, veřejný a konzultantský. Tento přístup využila mimo jiné při přípravě strategií a dokumentace pro implementaci a monitoring operačních programů a evaluačních studií nebo projektů aplikovaného výzkumu. Pracuje také jako národní expert při mezinárodních evaluacích pro Evropskou komisi a na projektech zaměřených na sdílení mezinárodních zkušeností v oblasti implementace strukturálních fondů (např. IQ-Net, EoRPA). Je partnerkou a jednatelkou společnosti EDREO s.r.o.

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

Lucie Jungwiertová se již 12 let profesně zaměřuje na oblast implementace ESI fondů, regionální politiky a obecně témata regionálního rozvoje, což je mimořádně zajímavý obor. Nejvíce ji fascinuje sledovat, jak aktivní jednotlivec s nápady může proměnit atmosféru a směřování v obci nebo regionu. Těší ji zamýšlet se spolu s klienty nad vhodným nastavením konkrétního rozvojového programu nebo projektu či analyzovat jeho výsledky a dopady.

Profesně ji nejvíce oslovuje práce na přípravě strategií, koncepcí, ale také evaluace, i když její záběr je širší, a to i směrem k implementaci těchto strategií nebo konkrétních projektů. V poslední době se zabývá právě na projektové úrovni několika evaluacemi. Má zkušenosti ze všech úrovní projektové / programové, od lokální, přes regionální, národní k mezinárodní, ačkoli projekty s mezinárodním přesahem či v mezinárodním týmu v její praxi v posledních letech převažují. Od roku 2008 pravidelně spolupracuje například s European Policies Research Centre při University of Strathclyde v Glasgow, s EPRC i jinými subjekty se podílela na několika projektech pro Evropskou komisi.

Zkušenosti v oboru se snaží aplikovat i ve svých dobrovolnických aktivitách. Od roku 2015 působí jako předsedkyně Školské komise Rady MČ Praha-Libuš, od ledna 2018 je členem Správní rady České evaluační společnosti. V roce 2010 zakončila na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy postgraduální studium v oboru sociální geografie a regionální rozvoj a současně postgraduální studium v oboru ekonomických věd na Univerzitě Lumière Lyon 2. Je partnerkou a jednatelkou společnosti EDREO s.r.o.